KRONAN ÅK 4-6

 KRONAN ÅK 4-6

På avdelningen för de äldsta eleverna, Kronan, arbetar vi ålderintegrerat med årskurserna 4 till 6. Vi är tre vuxna som samarbetar och samverkar kring eleverna och stöttar dem i deras kunskapsutveckling mot läroplanens mål. Genom ett helhetsperspektiv på individen och på kunskap, arbetar vi för att alla ska ges förutsättningar att utvecklas optimalt.