Personal

Personal

Ola LöfqvistOla Löfqvist (Tillfälligt sjukskriven)

Rektor tillika förskolechef. Anställd sedan 2010. Utbildad mellanstadielärare, Montessorisutbildning upp till 12 år samt rektorsutbildad.

Jag har arbetat på olika Montessoriskolor i 20 år, så Montessoripedagogiken är det självklara valet för mig. Det speciella med att vara rektor på Pilen är att man kommer så nära verksamheten. På min förra arbetsplats fylldes min tid av administration och möten, men på Pilen har jag möjlighet att delta i undervisningen och verkligen lära känna alla barnen.

Pilen är en liten skola där alla måste hjälpa till och samverka. Det skapar en god stämning och en god gemenskap samt en positiv och kreativ stämning. Småskaligheten gör också att ingen är anonym. Alla blir sedda – både barn och vuxna. Vi arbetar alla efter samma metod – Montessoripedagogiken – vilket borgar för samsyn och kontinuitet.

 

Eva Torstenson

Jag heter Eva Torstenson och arbetar sedan tre år tillbaka som speciallärare på Pilen. Jag är montessoriutbildad och har tidigare undervisat på friskolor i Lund och Bjärred. Mitt ansvar på Pilen är att stötta de barn som av olika anledningar tycker att något är svårt eller har det extra kämpigt. Det kan vara språk som bråkar, matte som klurar eller myror i brallan. Koncentrationsproblematik är vanligt och jag anpassar stödet efter varje elev. Ibland är vi i klassrummet men vi kan också ha undervisning enskilt eller i en liten grupp. Det lille formatet på Pilen passar mig perfekt. Här är beslutsvägarna korta, stämningen positiv och man känner alla, från förskolan upp till de stora barnen på Kronan.

 

Marie Olsson

Jag tycker om att Pilen är en liten enhet. Alla känner alla och det skapar trygghet för både barn, föräldrar och personal.

Montessoripedagogikens grundtankar om barn känns så naturlig och självklar för mig och precis vad jag vill arbeta utifrån!

 

AnnikaAnnika Jildenmyr

Montessoriutbildad barnskötare på Roten. Anställd sedan 2006.

Jag sökte mig till Trelleborgs kommun och fick tips om Pilen. Jag hade ingen tidigare erfarenhet av Montessori och tänkte direkt på sju små dvärgar när jag såg miljön i förskolan! Jag gillade idén med att vardagen är anpassad till barnen och deras förutsättningar, men också pedagogikens grundsyn på barnet.

Att få växa upp på Pilen är en lyx och en start i livet som jag önskar alla barn. Montessoripedagogiken och vårt sätt att arbeta skapar en trygghet för framtiden och ger en förmåga till socialt samspel som barnen alltid kommer att bära med sig. Det är så mycket mer än det pedagogiska materialet – det är en livsstil och ett sätt att fungera med andra genom hänsyn och omtanke.

 

AndersAnders Johansson

Arbetar på Roten sedan januari 2015, har arbetat med kök, städ och fritids sedan 2012. Har tidigare jobbat med att köra budbil.
Jag har min son på Roten och började som vikarie och trivdes jättebra.
Pilen är familjär, det har jag känt både som förälder och vikarie. Jag trivs verkligen på Pilen

 

Susanne Öhman (Tillförordnad Rektor)

Jag har arbeta på ett par olika Montessoriförskolor i mer än 25 år. Jag var bland annat med och startade Pilens Montessoriskola för mer än 20 år sedan. Jag jobbade då på Vidjan i ca 15 år. Efter 6 år med nya erfarenheter (från) att (vara med och) startat en ny Montessoriförskolaskola i en annan kommun, där jag även var delägare, längtade jag tillbaka till ”Den lilla skolan på landet” Pilen. Här finns den fantastiska möjligheten och närheten att följa barnen från 1-årsålder till ”flygfärdiga”, självständiga ungdomar som går i sjätte klass, vilka är redo för nya utmaningar på högstadiet. Närheten mellan pedagogen/barnen/familjerna upplever jag som stor på Pilen. Jag är förskollärare med Montessoriutbildning och arbetar sedan januari 2015 på Vidjan igen.

Montessoripedagogiken är av stor betydelse samt en självklarhet för mig som pedagog och medmänniska. Det är barnen som skapar framtiden och det är betydelsefullt att vi som vuxna är goda förebilder för våra kommande generationer. Min upplevelse av Pilen är att barn, vårdnadshavare, kollegor bemötts med respekt, tillit och kärlek gentemot varandra vilket förhoppningsvis leder till att alla på Pilen känner ett stort ansvar för hela skolan samt gentemot varandra.

 

Madeleine Lewhagen Ahl

Montessoriutbildad grundskollärare på Stammen. Anställd sedan 2016. Jag har tidigare arbetat som lärare i den kommunala skolan.

Det jag gillar med Pilen är att det råder ett familjärt och vänligt klimat här som främjar känslan av samhörighet. Att arbeta på en liten skola ger dessutom oss pedagoger bättre möjlighet att dagligen se och ta tillvara på varje enskild elevs behov och förmågor.

 

Louise Berne Edström

Mitt namn är Louise Berne Edström. Jag är förskollärare och Montessorilärare för åldrarna 21/2 – 9 år. Jag har arbetat i många år och på olika Montessoriförskolor, även i Tyskland.

2010 kom jag tillbaks till Sverige efter att ha bott utomlands i 12 år. Sedan februari 2015 arbetar jag på Pilen i förskolegruppen ”Vidjan”. Det är roligt att arbeta på en skola där jag får chans att följa barnen uppåt i åldrarna.

Det är spännande att varje dag få möta nyfikna barn och fulla av upptäckarglädje och ivriga på att lära nya saker. Barnens intresse varierar med ålder och mognad, detta uppräckte Maria Montessori genom hennes observationer på barn. Från de allra tidigaste intressena för viljan att äta själv, lära

sig att gå, prata osv, till intresset för läsning matematik, rymden, världen osv. Hon fann att barn under sina olika mognadsstadier är speciellt mottagliga för olika slags kunskap.

Jag ”brinner” för att se våra barn ta till sig kunskap och mogna i deras olika utvecklingsstadier.

 

Karin Midner

Jag jobbar som pedagog på Vidjan med barnen i åldern 3-5, vilket jag tycker är fantastiskt roligt.

Det är mycket som händer hos barnen när de är hos oss, de vill lära sig, ha vägledning och känna stolthet när de lyckats. Vi har många olika temaarbeten där barnen väljer själva vad de vill göra. Montessoriarbete har vi varje dag på förmiddagarna, barnen introduceras för allt material, i sin egen takt.

Vi ser till varje barns behov, och lyckas som arbetslag för att vi är olika som personer, men med barnets bästa i fokus.

Vi utforskar vår närmiljö i Fru Alstad, men ibland åker vi buss och ser stadsmiljöer och har utflykter. Att arbeta som pedagog på Vidjan är en glädje och man känner att man ger lika mycket som man får tillbaka.

 

Sandra Ziethén

Jag började som vikarie på Pilen i början på 2016. När jag blev erbjuden vikariat på Vidjan och fritids tyckte jag det var ett utmärkt komplement till mina lärarstudie; då jag utöver läser till mellanstadielärare och tar examen sommaren 2018.

Det bästa med pilen är att det är så familjärt. Där finns en stor samhörighet och alla känner alla, vilket skapar en trygghet. Att barnen är trygga i vår verksamhet tycker jag är otroligt viktigt för att där trygghet finns kan kunskap gro och växa.

 

Irene Malmgren

Klasslärare Lilla Stammen

Efter två år som caféägare i Anderslövs by bestämde jag mig för att återigen arbeta som pedagog i skolans värld. Har tidigare arbetat 6 ½ år som klasslärare i årskurs 2-3 i Malmö samt varit processledare/förskolelärare 2 år i Anderslöv. Jag letade efter en liten skola på landet och hittade Pilens Montessoriskola F-6. En liten skola med hög mysfaktor som ligger mitt på slätten där man har nära kontakt med barn, föräldrar och pedagoger. Jag arbetar nu med grundskolans tidigare år mot förskoleklassen som klasslärare på Lilla Stammen sedan hösten 2015.

 

Mariana RosvallMariana Rosvall

Montessoriutbildad förskollärare i förskoleklassen Lilla Stammen. Anställd sedan 1998.

En före detta kollega arbetade på Pilen när en tjänst blev ledig. Vi har träffats under årens lopp genom Montessorivärlden. Hon tyckte att jag skulle söka, vilket jag gjorde och fick tjänsten.

Pilen är den lilla skolan på landet! Vi har nära kontakt med barn, föräldrar och pedagoger. Tack vare att vi är en så liten skola har vi som lärare stora möjligheter att lägga upp verksamheten på egen hand och tillsammans med kollegor, utifrån de direktiv som finns för förskoleklass/skola.

 

JockeJoakim Larsson

Pedagog på Kronan och på fritids. Anställd sedan 2002. Introduktionsutbildad i Montessoripedagogik. Har en bred bakgrund med stor erfarenhet från socialt och kulturellt arbete, bland annat som regissör och projektledare. Har arbetat på alla Pilens avdelningar genom åren och driver nu skolans egen dramagrupp.

Efter många år i livsmedelsbranschen var jag efter ett ofrivilligt uppehåll på grund av hjärtsjukdom fast besluten att syssla med något helt annat. Pilen hade då via kontakter fått till sig mitt engagemang och lämplighet i arbete med barn. Jag tvekade inte när jag fick förfrågan om anställning här. En nära relation till ALLA barn är det som tilltalar mig med Pilen.

 

Yvonne Samuelsson

Specialpedagog med Montessoriutbildning, arbetar några dagar per månad på Pilen sedan januari 2015.