Skolskjuts

Skolskjuts

Elever vid Pilens Montessoriskola, förskoleklass – årskurs 5, är berättigade till skolskjuts enligt samma regler som gäller för skolbarn i kommunens skolor. Mer information finns på Trelleborgs kommuns hemsida. Blankett för ansökan skolskjuts laddar du ner här:

Ansökan om skolskjuts