040-219 219 rektor@pilens.org

Skola Kronan åk 3-6

På avdelningen för de äldsta eleverna, Kronan, arbetar vi ålderintegrerat med årskurserna 3 till 6. Vi är tre vuxna som samarbetar och samverkar kring eleverna och stöttar dem i deras kunskapsutveckling mot läroplanens mål. Genom ett helhetsperspektiv på individen och på kunskap, arbetar vi för att alla ska ges förutsättningar att utvecklas optimalt.