040-219 219 rektor@pilens.org

Mellanstadiet Kronan

Eleverna på Kronan fortsätter med den egna inviduella planeringen. Här ökar samtidigt kraven och ansvaret för det egna lärandet. I en ändamålsenlig inlärningsmiljö utvecklas våra elever till sociala, självständiga och harmoniska individer.