040-219 219 rektor@pilens.org

Skola Stammen åk F-2

Våra yngre elever arbetar åldersintegrerat på avdelmingen Stammen. I två klassrum bredvid varandra finns läsåret 21/22 vår F-2:a. Vid behov finns en speciallärare kopplad till klassen. Beroende på ämne delar vi Stammen i olika mindre grupper. Vi har ett stort fokus på läs- och skrivinlärning och vårt mål är att alla elever ska vara goda och stadiga läsare när de går upp på Kronan. De estetiska ämnena vävs in i de teoretiska och kreativitet och skapande får ta stor plats. Vi undervisar med glädje och arbetsro och trygghet är viktiga ledord.

Skola Stammen