040-219 219 rektor@pilens.org

Skola Stammen åk F-2

Skolan har två åldersintegrerade klasser. Stammen är en F-2:a. Här arbetar fyra pedagoger. Vi arbetar med temana ”Jorden”, ”Livet” och ”Människan”. Ju fler sinnen man använder när man lär sig, desto bättre kommer man ihåg, sade Maria Montessori. Därför gör vi många utfärder och studiebesök, spelar teater, dansar och sjunger. Den framgångsrika och vetenskapliga Bornholmsmodellen ger barnen i främst förskoleklassen möjlighet att genom språklekar göra sina första bekantskaper med språket. Det lustfyllda lärandet genom Bornholmsmodellen ger en bra grund för vidare läs- och skrivinlärning i skolan.

Skola Stammen