040-219 219 rektor@pilens.org

Lågstadiet Stammen

På Stammen arbetar varje elev utifrån sin egen planering tillsammans md lärare, förskolärare och specialpedagog. Undervisningen är Montessoriispirerad och individualiserad. Eleverna har tillgång till ipad som hjälpmedel i undervisningen.

Skola Stammen