040-219 219 rektor@pilens.org

Fritids

Pilens fritidsverksamhet vänder sig till barn från 6 år och t.o.m. åk 6. Verksamheten utgör genom ett nära samarbete med skolan ett gott komplement till denna. Genom en varierande verksamhet med bland annat lek, skapande och utomhusaktiviteter erbjuds barnen en meningsfull fritid och stöd i sin utveckling.

Fritids