040-219 219 rektor@pilens.org

Fritids

På fritids fortsätter lärandet med en varierande utbildning där lek, skapande och utomhusaktiviteter är en del av detta. Fritids utgör ett perfekt komplement till den ordinarie utbildningen i skolan.

Fritids