040-219 219 rektor@pilens.org

Sjukanmälan

Skolan

Sjukanmälan görs genom InfoMentor.

Friskanmälan görs till 070 897 75 27 senast 14.00 dagen innan ditt barn kommer tillbaka för vår planerings skull.

 

Förskolan

Sjukanmälan/friskanmälan eller ändring av barnets tider gör ni på Tyra-appen.

Efter sjukdom så återanmäl i appen senast kl. 14.00 dagen innan ditt barn kommer tillbaka för vår planerings skull.