040-219 219 rektor@pilens.org

Föräldramedverkan vid Pilens Montessoriskola

Pilens Montessoriskola är en ekonomisk förening som drivs av föräldrar. Den startade 1994 med en förskola. Året efter startade grundskolan och fritidshemmet. Vår verksamhet idag består av en förskola med ca 40 barn och en grundskola med ca 60 elever.
Pilens Montessoriskola är en förening för föräldrar som vill engagera sig i sina barn och deras utveckling. Det gör man dels genom att ha ett nära samarbete med förskolan/skolan/fritidshemmet kring barnets utveckling, men också genom att hjälpa till med praktiska saker på skolan.

Vad kan du som förälder göra?

Som medlem i Pilens Montessoriskola har du rika möjligheter att både få inflytande och insyn i verksamheten. Du kan anmäla ditt intresse för att arbeta i styrelsen eller ingå i föräldraföreningen som bland annat samlar in pengar så att barnen kan åka på roliga utflykter och studieresor. Du kan också prata med pedagogerna om du genom ditt yrke eller fritidsintresse har möjlighet att arrangera studiebesök, föreläsningar eller annat som kan vara ett komplement till den ordinarie undervisningen. Vi behöver också hjälp med rent praktiska göromål som trädgårdsarbete under våra fixardagar.

Att sitta i styrelsen

Verksamheten drivs genom en anställd verksamhetsansvarig, rektor tillika förskolechef, som svarar för den dagliga driften. Över rektorn finns styrelsen som har det yttersta ansvaret för verksamheten och består av föräldrar valda på årsmöte. Styrelsen träffas en gång i månaden.

Att följa en dag i skolan eller förskolan

Som förälder är du välkommen till föräldramöte och trivselaktiviteter. Det är också väldigt trevligt om du någon gång har möjlighet att följa ditt barns skoldag/dag på förskolan genom att delta i verksamheten under en dag eller en del av en dag. Meddela personalen i förväg när du har tid eller tillfälle att närvara.

Att hålla fint på skolan

En gång per termin har vi våra uppskattade fixardagar då alla föräldrar träffas gemensamt och gör i ordning barnens inne- och utemiljö. Det är också utmärkta tillfällen att träffas och lära känna varandra.

Att vara ny förälder på skolan

Det är mycket som är nytt när man börjar i föreningen. Vi har därför valt att ha ett faddersystem som innebär att de som sitter i styrelsen även fungerar som faddrar. Som ny förälder blir du uppringd och hälsad välkommen. Du får information om föreningen och möjlighet att ställa frågor. Det är ofta så att det som är självklart för dem som varit med ett tag, kan framstå som obegripligt för den som kommer in som ny i föreningen. Tveka därför aldrig att fråga andra föräldrar eller någon i personalen.

Kom ihåg att det är för våra barns skull vi valt detta alternativ, det vi gör kommer barnen till del.

 

Pilens Montessoriskola