040-219 219 rektor@pilens.org

Styrelsen

Mats Gustafsson – ordförande

Emma Widman– kassör

Sofie Erman – Sekreterare

Magnus Widman

Cecilia Simonsson

 

 

 

Styrelsen