040-219 219 rektor@pilens.org

Styrelsen

Mats Gustafsson – ordförande

Martin Edmon– kassör

Sofie Erman – Sekreterare

Magnus Widman

Cecilia Simonsson

 Emma Widman

 

 

Styrelsen