040-219 219 rektor@pilens.org

Styrelsen

Mats Gustafsson – ordförande

Emma Widman– kassör

Lotta Rempe – Sekreterare

Sofie Solhagen – Ledamot

Pernilla Morand – Ledamot

Sofie Erman – Suppleant

 Malin Paulsson – Suppleant

 

 

Styrelsen