040-219 219 rektor@pilens.org

Ansök till en köplats hos oss

Om du vill sätta ditt barn i kö hos oss kan du göra det via knappen nedan. 

Köinformation

· Fyll i en anmälningsblankett per barn som du vill anmäla till kön och skicka den till:

Pilens Montessoriskola
Anmälan till kö
Sniddavägen 7-0
231 96 Trelleborg

· Ködatum är det datum då blanketten är Pilens exp tillhanda.

· Antagningen till Pilens Montessoriskola sker i huvudsak till förskolan från det år barnet fyller 1 år och till förskolklassen det år barnet fyller sex år.

· Antagningen sker strikt enligt ködatum, d v s tidigast anmäld står först i kön.

· Förtur ges till syskon till elever som redan går på skolan och därefter ges förtur till barn som har gått på Montessoriförskola.

· Eventuella vakanser i skolans senare verksamhet tillsätts enligt samma principer.

· OBS!! Spara denna köinformation och meddela anders.johansson@pilens.org vid byte av mobilnummer och e-postadresser samt vid förskolestart, skolstart och eventuella förskole-/skolbyten etc.

Om du har frågor beträffande kön, kontakta köansvarig per e-post på anders.johansson@pilens.org