Hem

Välkommen till oss!

I Fru Alstad, ca 12 km norr om Trelleborg, ligger Pilens Montessoriskola. Här går barn från 1 år upp t.o.m. mellanstadiet. Vi har en lugn och inspirerande Montessori-miljö allt enligt Maria Montessoris tankar och idéer.

Montessoripedagogiken är ett sätt att ta vara på barnens naturliga nyfikenhet och vilja att lära. I en Montessoriklass visar läraren barnen vägen till kunskapen. Barnen får lära sig i sin egen takt och mognad utan störande avbrott i koncentrationen.

Filmen om Pilen