040-219 219 rektor@pilens.org

Klagomålshantering

Syftet med Pilens Montessoriskolas rutiner för klagomålshantering är att kunna identifiera och förebygga brister inom verksamheten.

Enligt skollagen (2010:800) 4 kap §8 ska det på en skola finnas skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.

När en elevs eller barns vårdnadshavare har klagomål på skolans verksamhet ska de i nedanstående ordning framföra sin klagan.

1. Muntligen eller skriftligen till aktuell personal eller arbetslag.
2. Muntligen eller skriftligen till rektor.
3. Skriftligen till styrelsen.
4a. Skriftligen till Bildningsförvaltningen i Trelleborg, när det gäller Förskolan.
4b. Skriftligen till skolinspektionen, då det gäller Grundskolan.

I det fall ni önskar lämna in ert klagomål/synpunkt skriftligen vänligen använd nedan formulär

9 + 7 =

Övriga kontaktvägar

Plats: Sniddavägen 7-0,
231 96 Trelleborg

Telefon: 040-219 219
Rektors mobil: 0734-08 10 10

E-post: rektor@pilens.org

Frågor om hemsidan: webmaster@pilens.org

Styrelsen: styrelsen@pilens.org